målsætning og vedtægter

Vision, mål og værdier

Vedtægter

I det følgende er Pinen og Plagens mission, mål og værdier beskrevet. De skal fungere som ledetråd i det daglige arbejde i bestyrelsen og for klubbens medlemmer. Missionen beskriver det, som klubben arbejder for og er sat i verden for, mens målene beskriver de konkrete tiltag, der arbejdes på fremadrettet. Værdierne er det, der skal afspejles i alt, hvad vi foretager os – og de er derfor ligeledes med os på rejsen mod de beskrevne mål. Værdierne sikrer, at vi kommer i mål på en måde, som er karakteristisk for os!

Vision 
Det er Pinen og Plagens vision, at alle, der bor og/eller arbejder på Mors, i løbet af deres liv skal have været i berøring med løbeklubben (f.eks. gennem medlemskab eller “løbets dag”). Det er endvidere Pinen og Plagens vision, at alle i Danmark kender l løbeklubben og dens tre s’er: SJOVT – SOCIAL – SERIØST.

Mål
Pinen og Plagen vil arrangere to løb på Mors om året – to løb, hvor der minimum er 5000 deltagere pr. løb. Pinen og Plagen vil have en årlig event (f.eks. løb i København, tur på Malta). Pinen og Plagen vil hvert år afholde en “løbets dag”.

Værdier
Seriøst, sjovt og socialt – er løbeklubbens tre s’er. De skal være med os i alt, hvad vi foretager os.

Pinen og Plagen · Rolstrupvej 9 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf. +45 20 243 244
© 2017 Pinen og Plagen · CVR: 30634721